Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
41131freeware, free softwareücretsiz yazılım
41132freenets, Free-Netsücretsiznet'ler
41133immensityuçsuz bucaksız olma
41134end useruçtaki kullanıcı
41135frequency swinguçtan uca frekans değişimi
41136end to end signalling, end-to-end signallinguçtan uca imleşim
41137end to end encryption, end-to-end enciphermentuçtan uca kriptolama
41138end to end digital connectivity, end-to-end digital connectivityuçtan uca sayısal bağlanırlık
41139a thirdüçte biri
41140volatileuçucu
41141vocuçucu organik bileşikler
41142cold soreuçuk
41143chartreuseuçuk yeşil
41144to have vesiclesuçuklamak
411453rdÜçüncü
41146field threeüçüncü alan
41147third ageüçüncü çağ
41148Third WorldÜçüncü Dünya
41149third partyüçüncü parti
41150third party insuranceüçüncü şahıs sigortası
41151Act ThreeÜçüncü Sahne
41152third classüçüncü sınıf
41153error of the third kindüçüncü tür hata
41154to steal, to blowuçurmak
41155kate, kiteuçurtma
41156cliff, precipice, scarp, abysmuçurum
41157flight, flight (flt)uçuş
41158advisory radio area (ARA)uçuş bilgilendirme bölgesi
41159flight information region (FIR)uçuş bilgilendirme merkezi
41160flight information service (FIS)uçuş bilgilendrirme servisi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir