Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
41371generator programüretici izlence
41372firmware codeüretici kodu
41373generator programüretici program
41374place of productionüretildiği yer
41375throughputüretilen iş
41376production, Generation, manufactureüretim
41377firmware revisionüretim bilgisi
41378production unitüretim birimi
41379unit of production methodüretim birimi yöntemi
41380manufacturer's goodsüretim malları
41381production planningüretim planlama
41382production processüretim süreci
41383production dateüretim tarihi
41384manufacturing plantüretim tesisi
41385normal capacity of production facilitiesüretim tesislerinin normal kapasitesi
41386productiveüretken
41387productivityüretkenlik
41388to generate, to produce, to propagateüretmek
41389Genericüreysel
41390generic termüreysel terim
41391griled meatballs on skewersurfa kebabı
41392timidürkek
41393winceürkme
41394to shrink, to boggleürkmek
41395to scare, to startleürkütmek
41396eerie, formidable, eeryürkütücü
41397edit urlurl düzenle
41398Add URLURL Ekle
41399create urlurl oluştur
41400by urlurl'ye göre

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir