Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
41431stuffed mackareluskumru dolması
41432griled mackareluskumru ızgara
41433fried mackareluskumru tava
41434atlantic sauryuskumru turnası
41435schooneruskuna
41436screwuskur
41437bordertltobrüsldanasğakenarlık
41438docileuslu
41439styleüslup
41440unique selling point (USP)USP
41441exponential, exponentiationüssel
41442Upper, AboveÜST
41443fieldlist topüst alan listesi
41444exponentiationüst alma
41445ceiling bracketsüst ayraçlar
41446High MemoryÜst Bellek
41447High Memory Area (HMA)Üst Bellek Alanı
41448headerÜst Bilgi
41449double over-barüst çift çizgi
41450Format Up BarsÜst Çubukları Biçimlendir
41451cuticleüst deri
41452Parent directoryüst dizin
41453high-level language, high level languageüst düzey dil
41454high level representationüst düzey gösterim
41455high level protocolüst düzey protokol
41456upper-level consumerüst düzey tüketiciler
41457Add SuperiorÜst Ekle
41458overpass, crosspointüst geçit
41459top marginüst kenar boşluğu
41460brachial arteryüst kolun ana atardamarı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir