Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
41491header sourceüstbilgi kaynağı
41492Header Text BoxÜstbilgi Metin Kutusu
41493Header textÜstbilgi metni
41494Header sampleÜstbilgi örneği
41495Header ParagraphÜstbilgi Paragrafı
41496Header RowÜstbilgi satırı
41497Header RowÜstbilgi Satırı Var
41498field names in header rowüstbilgi satırındaki alan adları
41499Header PageÜstbilgi Sayfası
41500Header OptionsÜstbilgi Seçenekleri
41501delete headerüstbilgi sil
41502Header BaseÜstbilgi Tabanı
41503Header OddÜstbilgi Tek
41504Header and FooterÜstbilgi ve Altbilgi
41505Header Footer Edit WindowÜstbilgi ve Altbilgi Düzenleme Penceresi
41506HeaderLineÜstbilgiÇizgisi
41507In headerÜstbilgide
41508HeadersÜstbilgiler
41509Headers and FootersÜstbilgiler ve Altbilgiler
41510headerÜstbilgisi
41511upper jaw lengthüstçene boyu
41512Adjust TopÜste Ayarla
41513bring forwardüste getir
41514Align TopÜste Hizala
41515AlignTopÜsteHizala
41516exponentialüstel
41517exponential distributionüstel dağılım
41518exponential waveüstel dalga
41519exponential backoff, exponential back-offüstel geri çekilme
41520exponential functionüstel işlev

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir