Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
41551to cossetüstüne titremek
41552replace modeüstüne yazma kipi(sözcük işlem)
41553to overwriteüstüne yazmak
41554cursoryüstünkörü
41555preference, advantage, precedence, ascendancy, transcendence, supremacyüstünlük
41556comparative degreeüstünlük derecesi
41557to bedewüstünü çiğ kaplamak
41558pearly razorfish, xyrichtys novacula (pearly razorfish)ustura balığı
41559honeustura bilemeye mahsus taş
41560razor clamustura midyesi
41561fenderusturmaça
41562executive information systemüstyönetim bilişim sistemi
41563executive reportüstyönetim raporu
41564ruleusül
41565to be coldüşümek
41566chillüşütme
41567to go crazyüşütmek
41568dottyüşütük
41569shameutanç
41570to embarras, to abash, to ashameutandırmak
41571shy, timid, bashful, blateutangaç
41572blush, compunctionutanma
41573to be shy, to be ashamedutanmak
41574indecent, bare-assedutanmaz
41575hangdogutanmış
41576UTC, United Technologies Corporation (UTC), Coordinated Universal TimeUTC
41577Force UTF-8UTF-8'i Zorla
41578UtopiaÜtopya
41579press, ironütü
41580to ironütülemek

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir