Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
41611exciteduyarık
41612excited stateuyarık durum
41613excitabilityuyarılabilirlik
41614AlarmsUyarılar
41615exciteduyarılmış
41616excitation stateuyarım düzeyi
41617excitation energyuyarım enerjisi
41618excitation potentialuyarım potansiyeli
41619version, adaptation, carry-overuyarlama
41620adapt, to tailor, to adaptuyarlamak
41621adaptiveuyarlanır
41622adaptive differential pulse code modulationuyarlanır darbe darbe kod kiplenimi
41623adaptive equalizationuyarlanır denkleştirme
41624adaptive differential pulse code modulationuyarlanır farksal vurumlu kod kiplenimi
41625adaptive quantizinguyarlanır nicemleme
41626adaptive learninguyarlanır öğrenme
41627adaptive predictoruyarlanır öngörücü
41628adaptive filteruyarlanır süzgeç
41629adaptive routinguyarlanır yol atama
41630adaptabilityuyarlanırlık
41631adaptoruyarlayıcı
41632compliance testuyarlık sınaması
41633AlertingUyarma
41634excitation banduyarma bandı
41635excitation energyuyarma enerjisi
41636excitation potentialuyarma potansiyeli
41637alert, to alert, to warn, to stimulate, to forewarnuyarmak
41638moon, depending on something, satelliteuydu
41639satellite ticket printeruydu bilet yazıcısı
41640satellite stateuydu devlet

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir