Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
41671App DescriptionUygulama Açıklaması
41672Application nameUygulama adı
41673application enablinguygulama altyapısı sağlama
41674Application BackgroundUygulama Artalanı
41675App startUygulama başlat
41676Application TitleUygulama Başlığı
41677application spaceuygulama belleği
41678App SizeUygulama Boyut
41679application integrityuygulama bütünlüğü
41680App WorkspaceUygulama Çalışma Alanı
41681Application RunUygulama Çalıştırma
41682App MaximizeUygulama Ekranı Kapla
41683App MappingsUygulama Eşleştirmeleri
41684Application LogUygulama Günlüğü
41685App DebuggingUygulama Hata Ayıklaması
41686application serveruygulama işgöreni
41687application operatorUygulama işletmeni
41688application requesteruygulama isteğinde bulunan program
41689application serveruygulama isteğini karşılayan program
41690application requesteruygulama istemcisi
41691application layeruygulama katmanı
41692Applet sourceUygulama kaynağı
41693Application IDUygulama Kimliği
41694Application INI fileUygulama(nın) INI dosyası
41695App RestoreUygulama Önceki Boyut
41696App SharingUygulama Paylaşımı
41697Application windowUygulama penceresi
41698application programuygulama programı
41699Application Programming Interface (API)Uygulama Programı Arabirimi (UPA)
41700Application Program Interfaceuygulama programı arayüzü

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir