Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
41941strideuzun adım
41942to strideuzun adımlarla yürümek
41943busbyuzun asker başlığı
41944cont. separatoruzun ayırıcı
41945em space, en spaceuzun boşluk
41946talluzun boylu
41947rangyuzun boylu ve zayıf
41948lankinessuzun boyluluk
41949dashuzun çizgi
41950dashed longuzun çizgili
41951stockingsuzun çorap
41952long-term itemsuzun dönemli unsurlar
41953Flip on long edgeUzun kenardan çevir
41954sterilized milkuzun ömürlü süt
41955sauce panuzun saplı tencere
41956long-term perspectivesuzun süreli perspektifler
41957protracteduzun süren
41958dashuzun tire
41959HibernateUzun uyku
41960long-term capacity costsuzun vadeli
41961long-term loanuzun vadeli borç
41962long-term budgetuzun vadeli bütçeler
41963long positionuzun vadeli durum
41964assets held by a long- term employee benefit funduzun vadeli emeklilik fonlarının sahip olduğu varlıklar
41965long-termuzun vadeli kapasite maliyetleri
41966long-term leaseuzun vadeli kira
41967long-term lease, long-term loanuzun vadeli kredi
41968long-term cerditsuzun vadeli krediler
41969long- term employee benefitsuzun vadeli personel sosyal hakları
41970long-term planuzun vadeli plan

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir