Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
42001promised landvaat edilmiş topraklar
42002to plightvaatte bulunmak
42003preachvaaz
42004maturityvade
42005maturity valuevade sonu değeri
42006expiry datevade tarihi
42007default termsvadeler
42008swap contractvadeli değişim sözleşmesi
42009interest rate swapvadeli faiz oranı takası
42010futures contract, forward contractvadeli işlem sözleşmesi
42011insurance swapsvadeli sigorta riskleri takasları
42012overduevadesi geçmiş
42013demand depositsvadesiz mevduatlar
42014held- to- maturity investmentvadeye kadar tutma amacıyla yapılan yatırım
42015valley, dalevadi
42016baptismvaftiz
42017christian namevaftiz adı
42018godfathervaftiz babası
42019godchildvaftiz çocuğu
42020limbovaftiz edilmeden ölen çocuklarla İsa'dan evvel yaşamış olanların ruhlarının bulunduğu yer
42021to baptize, to christenvaftiz etmek
42022baptismal fontvaftiz kurnası
42023baptisteryvaftiz suyu için olan kap
42024christeningvaftiz töreni
42025car, carriagevagon
42026oasisvaha
42027wilderness, brutality, atrocity, wildness, savagenessvahşet
42028wildvahşi
42029bronco bustervahşi at terbiyecisi
42030Wild WestVahşi Batı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir