Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
42091class of assetsvarlıklar sınıfı
42092impairment of assetsvarlıklarda değer düşüklüğü
42093net disposal proceedsvarlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan net tahsilatlar
42094grouping of assetsvarlıkların gruplandırılması
42095exchange of assetsvarlıkların takası
42096wealthyvarlıklı
42097beingnessvarlıksallık
42098controlvarlıktan ekonomik yarar sağlama gücü
42099to get, to arrive, to end up, to arrive at, to attain tovarmak
42100Is there any?Varmı?
42101existing, existentvarolan
42102existing filesvarolan dosyalar
42103existing groupsvarolan gruplar
42104Append to Existing TableVarolan Tabloya Ekle
42105Append Data to Existing TableVarolan Tabloya Veri Ekle
42106existing databasevarolan veritabanı
42107existvarolma
42108existencevarolmak
42109suburbvaroş
42110hallucinationvarsanı
42111grantedvarsayarak
42112defaultvarsayılan
42113default open modevarsayılan açma kipi
42114default gatewayvarsayılan ağ geçidi
42115default field sizesvarsayılan alan boyutu
42116default field typevarsayılan alan türü
42117default font underlinevarsayılan altı çizili yazıtipi
42118default mastervarsayılan ana sayfa
42119default keyvarsayılan anahtar
42120default searchvarsayılan arama

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir