Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
42121default settingvarsayılan ayar
42122default settingsvarsayılan ayarlar
42123default devicevarsayılan aygıt
42124default portvarsayılan bağlantı noktası
42125default document templatevarsayılan belge şablonu
42126default formatvarsayılan biçim
42127default computervarsayılan bilgisayar
42128default beepvarsayılan bip
42129default beepvarsayılan bipleme
42130default bitmapvarsayılan biteşlem
42131default zonevarsayılan bölge
42132default sizevarsayılan boyut
42133default find/replace behaviorvarsayılan bul/değiştir davranışı
42134default extra largevarsayılan çok geniş
42135default valuevarsayılan değer
42136fetch defaultsvarsayılan değerleri getir
42137default languagevarsayılan dil
42138default fill-in textvarsayılan doldurma metni
42139effect of assumed conversionsvarsayılan dönüştürme etkisi
42140default file name extensionvarsayılan dosya adı uzatması
42141default file locationvarsayılan dosya yeri
42142default editingvarsayılan düzenleme
42143default editorvarsayılan düzenleyici
42144default levelvarsayılan düzey
42145default displayvarsayılan ekran
42146default screen savervarsayılan ekran koruyucusu
42147default mapvarsayılan eşleşme
42148default essidvarsayılan essid
42149default effectvarsayılan etki
42150default actionvarsayılan eylem

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir