Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
42181compact legends by defaultvarsayılan olarak kısa göstergeleri kullan
42182default paragraph fontvarsayılan paragraf yazıtipi
42183default profilevarsayılan profil
42184default colorsvarsayılan renk
42185default colorsvarsayılan renkler
42186default picture filevarsayılan resim dosyası
42187default routevarsayılan rota
42188default timevarsayılan saat
42189default numbervarsayılan sayı
42190default number field sizevarsayılan sayı alanı boyutu
42191default optionvarsayılan seçenek
42192default tab widthvarsayılan sekme aralığı
42193default tab stopsvarsayılan sekme durakları
42194default soundvarsayılan ses
42195default icon, default iconsvarsayılan simge
42196default stylevarsayılan stil
42197default presentationvarsayılan sunu
42198driver defaultvarsayılan sürücü
42199error setting the default drive to drive ...varsayılan sürücüyü ... sürücüsüne ayarlama hatası
42200default column widthvarsayılan sütun genişliği
42201default tablesvarsayılan tablolar
42202default browservarsayılan tarayıcı
42203default datevarsayılan tarih
42204default datetime field sizevarsayılan tarihsaat alan boyutu
42205default designvarsayılan tasarım
42206default themevarsayılan tema
42207default trayvarsayılan tepsi
42208default extensionvarsayılan uzatma
42209database defaultvarsayılan veritabanı
42210default database directoryvarsayılan veritabanı dizini

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir