Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
42241to avid dangervartayı atlatmak
42242ArminiusVarus Savaşı'nda Roma ordusunu yenilgiye uğratmış bir çerusker şefi
42243variancevaryans
42244ANOVAvaryans analizi
42245varietyvaryete
42246lynxvaşak
42247to get, to arrive, to end upvasıl olmak
42248guardianshipvasilik
42249vehicle, instrumentvasıta
42250pervasıtasıyla
42251testament, bequestvasiyet
42252maristatusvastur
42253homelandvatan
42254citizen, compatriotvatandaş
42255citizenshipvatandaşlık
42256statelessvatansız
42257spotted ray, spotted ray, thornback ray, starry ray, undulate ray, rough ray, speckled ray, speckled ray, bottlenosed skatevatoz
42258thornback ray, rough ray, undulate rayvatoz balığı
42259wowvay
42260to pretermitvaz etmek
42261abort, to cancelvazgeç
42262cancel charactervazgeç damgası
42263cancel buttonvazgeç düğmesi
42264cancel_closevazgeç_kapat
42265dispensablevazgeçilebilir
42266irrevocable commitmentsvazgeçilemeyen taahhütler
42267indispensablevazgeçilmez
42268to detervazgeçirmek
42269to beleaguervazgeçirmeye zorlamak için etrafını çevirmek
42270abortvazgeçme

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir