Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
42391check dataveri denetle
42392data storageveri depolama
42393data storeveri deposu
42394data directoryveri dizini
42395data validationveri doğrulama
42396data transformveri dönüşümü
42397data filesveri dosyaları
42398data fileveri dosyası
42399data outlineveri düzeni
42400data acquisitionveri edinme
42401Add Data, Append DataVeri Ekle
42402data incompleteveri eksik
42403data accessveri erişimi
42404data map hitsveri eşlem ısabeti
42405data maps/secveri eşlemi/sn
42406data labelveri etiketi
42407data labelsveri etiketleri
42408Format Data LabelsVeri Etiketlerini Biçimle
42409data formveri formu
42410datasheetveri föyü
42411data validveri geçerli
42412data validationveri geçerli kılma
42413data migrationveri geçişi
42414data requiredveri gerekiyor
42415data entryveri girdisi
42416data entry modeveri giriş kipi
42417data entryveri girişi
42418enter dataveri girmek
42419data referenceveri gönderisi
42420data look, data viewveri görünümü

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir