Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
42421data guidveri guid'si
42422data logveri günlüğü
42423data securityveri güvenliği
42424data mapveri haritası
42425data map controlveri haritası denetimi
42426About Data MapVeri Haritası Hakkında
42427data map optionsveri haritası seçenekleri
42428data map help topicsveri haritası yardım konuları
42429data errorveri hatası
42430data repositoryveri havuzu
42431data rate, data signalling rateveri hızı
42432data rate (bps)veri hızı (bps)
42433data transmission systemveri iletim sistemi
42434data transmissionveri iletimi
42435data communucationveri iletişim
42436data communucations equipment (DCE), data communication equipmentveri iletişim donatımı
42437Baud Rateveri iletişim hızı
42438data protocolveri iletişim kuralı
42439data communication, datacommunucationsveri iletişimi
42440data reductionveri indirgeme
42441data processing (dp)veri işlem
42442data processorveri işlemci
42443data processorveri işlemcisi
42444data processing, data processing (dp)veri işleme
42445data handlerveri ışleyici
42446data traceveri izleme
42447data concealmentveri kamuflajı
42448data streamveri katarı
42449data recordveri kaydı
42450data recordingveri kayıdı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir