Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
42571efficientlyverimli biçimde
42572efficiencyverimlilik
42573sterile, fruitlessverimsiz
42574data authenticationverinin aslına uygunluğu
42575data perennialityverinin kalıcılığı
42576encryption (of data)verinin kriptolanması
42577data diddlingverinin kurcalanması
42578data continuityverinin sürekliliği
42579Can you pass it?, Can you give it?Verirmisin?
42580air supplyveriş havası
42581datasheetverisayfası
42582datasheet viewverisayfası görünümü
42583datasheet wellverisayfası kutusu
42584data seriesveriserileri
42585database, data baseveritabanı
42586database nameveritabanı adı
42587database fieldsveritabanı alanları
42588database deviceveritabanı aygıtı
42589database linkveritabanı bağlantısı
42590database sizeveritabanı boyutu
42591database integrityveritabanı bütünlüğü
42592convert databaseveritabanı dönüştür
42593database editorveritabanı düzenleyici
42594database formveritabanı formu
42595database viewveritabanı görünümü
42596database locationveritabanı konumu
42597database macroveritabanı makrosu
42598database moduleveritabanı modülü
42599create databaseveritabanı oluştur
42600database propertiesveritabanı özellikleri

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir