Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
42601database windowveritabanı penceresi
42602In Database WindowVeritabanı Penceresinde
42603database reportveritabanı raporu
42604choose databaseveritabanı seç
42605database optionsveritabanı seçenekleri
42606database wizardveritabanı sihirbazı
42607database serververitabanı sunucusu
42608database columnveritabanı sütunu
42609database tableveritabanı tablosu
42610database integrityveritabanı tamlığı
42611deliver database, hand in the databaseveritabanı teslim et
42612database typeveritabanı türü
42613create databaseveritabanı yarat
42614create and interact with databaseveritabanı yarat ve ıletişim kur
42615database backupveritabanı yedekleme
42616database backupveritabanı yedeklemesi
42617database pathveritabanı yolu
42618database management system (dbms)veritabanı yönetim sistemi (vtys)
42619database management, data base managementveritabanı yönetimi
42620database administrator, data base administratorveritabanı yönetmeni
42621compactdatabaseveritabanıdüzenle
42622closedatabaseveritabanıkapat
42623capture data in a databaseveritabanına veri yakala
42624connectdatabaseveritabanınabağlan
42625fix databaseveritabanını düzelt
42626closedatabaseveritabanınıkapat
42627default open mode for databasesveritabanları için varsayılan açma kipi
42628data sensitive fault, data-sensitive faultveriye duyarlı aksama
42629delete dataveriyi sil
42630bus, data busveriyolu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir