Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
42631bus networkveriyolu ağı
42632bus access controlveriyolu erişim denetimi
42633bus error typeveriyolu hata türü
42634bus relationsveriyolu ılişkileri
42635bus driververiyolu sürücüsü
42636bus typeveriyolu türü
42637I'm givinig it.Veriyorum.
42638do not exportverme
42639export rangeverme aralığı
42640export formatverme biçimi
42641export toverme hedefi
42642export fromverme kaynağı
42643export optionsverme seçenekleri
42644export tableverme tablosu
42645export asverme türü
42646export alertverme uyarısı
42647export pathverme yolu
42648exporterrorsvermehataları
42649to give, to grant, to impart, to cedevermek
42650vermouthvermut
42651verrucoseverrukoz
42652c.a.d.Vesaik mükabili
42653and so onvesaire
42654documentvesika
42655suitable for a documentvesikalık
42656occasion, inducementvesile
42657to conducevesile olmak
42658vestibulevestibül
42659cloakroom, coatroomvestiyer
42660veterinarian, veterinaryveteriner

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir