Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
42781asynergiavücudun birlikte çalışan parçaları arasında uyumsuzluk
42782body, fleshvücut
42783gesturesvücut hareketleri
42784to incarnatevücut kazandırmak
42785body fluid, bodily fluidvucut sıvısı
42786bodilessvucutsuz
42787blastodiscvucutta bir hücre katmanı
42788acetabularvücutta bulunan ve kemiklerin oturduğu çanakçık
42789cloaca(vucutta) kanal
42790whealvücutta kırmızılık
42791dehydrationvücutta veya herhangi bir dokuda su kaybı
42792to evacuatevücuttan çıkartmak
42793occurentvuku bulan
42794to come downvuku bulmak
42795batting ordervur emri
42796to missvuramamak
42797to manglevurarak ezmek veya parçalamak
42798dullsvurdumduymaz
42799Highlight, emphasis, Accentvurgu
42800emphasis accentvurgu aksanı
42801deemphasizervurgu bastırma devresi
42802emphasizervurgu devresi
42803Hover ButtonVurgu Düğmesi
42804diacritical markvurgu imi
42805Grave Accent, emphasis markvurgu ışareti
42806highlight boxvurgu kutusu
42807Accent TextVurgu Metni
42808Highlight ColorVurgu Rengi
42809AccentCalloutVurguBelirtmeÇizgisi
42810Highlight, emphasis, accentuationvurgulama

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir