Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
42841Impact BandVuruşlu Bant
42842Impact OtherVuruşlu Diğer
42843impact printervuruşlu yazıcı
42844nonimpactvuruşsuz
42845reunionvuslat
42846vizyon, görüşvision
42847displayingweb aboneliklerinden
42848Import Web WizWeb Alma Shrb
42849find componentsweb'de bileşen
42850find in webweb'de bul
42851From WebWeb'den
42852find web filesweb dosyalarını bul
42853convert to webweb'e dönüştür
42854browse web, browse the webweb'e gözat
42855close webweb'i kapat
42856delete webweb'i sil
42857Best of the WebWeb'in En ıyileri
42858border webweb kenarlığı
42859Add Web FolderWeb Klasörü Ekle
42860control of webweb'lerin kontrolü
42861continuous development of websweb'lerin sürekli geliştirilmesi
42862edit web roleweb rolü düzenleme
42863copy web roleweb rolü kopyalama
42864find a web pageweb sayfası bul
42865as Web PageWeb Sayfası olarak
42866edit web queryweb sorgusu düzenle
42867Add a web themeWeb teması ekle
42868weberian apparatusWeber aygıtı
42869scaphiumWeber üzengisi
42870up-anchorweigh anchor

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir