Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
43831couchesyataklar
43832sleeperyataklı vagon
43833bedfastyatalak
43834Horizontal, horizon, landscape (page orientation)Yatay
43835Increase Horizontal SpaceYatay Aralığı Artır
43836decrease horizontal spaceyatay aralığı azalt
43837equalize horizontal spaceyatay aralığı eşitle
43838Horizontal PitchYatay Aralık
43839Horizontal OriginYatay Başlangıç
43840feed landscapeyatay besle
43841Horizontal-feedYatay besleme
43842horizontal mergeYatay birleştirme
43843Horizontal splitYatay bölme
43844Horizontal sizeYatay boyut
43845Horizontal ResizeYatay Boyutlandırma
43846Horizontal sizeYatay boyutlar
43847horizontal integrationyatay bütünleşme
43848Horizontal RulerYatay Cetvel
43849Flip Horizontal, Flip XYatay Çevir
43850Horizontal bindingYatay ciltleme
43851Horizontal LineYatay Çizgi
43852Horizontal BarsYatay Çubuklar
43853Horizontal OutYatay Dışarı
43854Flip HorizontalYatay Döndür
43855Horizontal Tabulation (ASCII character) (HT)yatay durak karakteri
43856Horizontal AxisYatay Eksen
43857horizontal parity checkyatay eşlik denetimi
43858Horizontal InYatay ıçeri
43859Horizontal Scrolling, Horizontal scrollYatay kaydırma
43860Horizontal Scroll BarYatay Kaydırma Çubuğu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir