Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
43861Horizontal GridYatay Kılavuz
43862Horizontal GridlinesYatay Kılavuz Çizgileri
43863Horizontal gridYatay kılavuz çizgisi
43864Horiz. PositionYatay Konum
43865Horizontal ulesYatay kurallar
43866Horizontal listYatay liste
43867HorizontallyYatay olarak
43868Horizontal CenterYatay Ortala
43869Horizontal Right ArrowYatay sağ ok
43870crawlyatay seyir
43871Flip HorizontalYatay Ters Çevir
43872HorizontalYatay Yerleştir
43873Force LandscapeYatay Zorla
43874HLOOKUPYATAYARA
43875AlignSpaceHorizYatayBoşlukHizala
43876FlipHorizontalYatayÇevir
43877HSyncYatayEşzam
43878borderhorizyataykenar
43879HVSyncYatDüşEşzam
43880investment, investment, investyatırım
43881investment propertyyatırım amaçlı gayrimenkul
43882investment securitiesyatırım amaçlı menkul kıymetler
43883investment- linked insurance fundsyatırım amaçlı sigorta fonları
43884investment performanceyatırım başarısı
43885investing activitiesyatırım faaliyetleri
43886mutual fundyatırım fonu
43887capital expenditureyatırım harcaması
43888investment tax creditsyatırım indirimi
43889return on investmentyatırım karlılığı
43890investment enterpriseyatırım kuruluşu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir