Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
44161Apply As You TypeYazılırken Uygula
44162enrollmentyazılma
44163to enrolyazılmak
44164editingyazım
44165check spellingyazım denetimi
44166check spellingyazım denetimi yap
44167display syntax checkingyazım denetimini görüntüle
44168check spellingyazım doğrulaması
44169misspellingyazım hatası
44170typewriteryazımakinesi
44171check spellingyazımı denetle
44172captionyazısı
44173blankyazısız
44174correspondenceyazışma
44175correspondencesyazışmalar
44176font(s)yazıtip(ler)i
44177fontYazıtipi
44178Font nameyazıtipi adı
44179Font Assignment TableYazıtipi atama tablosu
44180Font styleyazıtipi biçemi
44181Format Font, Font FormattingYazıtipi Biçimlendir
44182Font Info, Font informationYazıtipi Bilgisi
44183FontSizeYazıtipi Boyutu
44184Font Size OptionsYazıtipi Boyutu Seçenekleri
44185Increase Font SizeYazıtipi Boyutunu Artır
44186decrease font sizeyazıtipi boyutunu azalt
44187Increase Font SizeYazıtipi Boyutunu Büyüt
44188decrease font sizeyazıtipi boyutunu küçült
44189Font SubstitutionYazıtipi Değişimi
44190Font fileYazıtipi dosyası

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir