Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
44191Add FontsYazıtipi ekle
44192Font mappingYazıtipi eşleme
44193Font Substitutions TableYazıtipi Eşleştirme Tablosu
44194Font weightYazıtipi Genişliği
44195Font View ApplicationYazıtipi Görüntüleyicisi Uygulaması
44196Font AlignmentYazıtipi Hizala
44197Font AlignmentYazıtipi Hizalama
44198font cartridgeyazıtipi kartuşu
44199Font IDYazıtipi kimliği
44200Font codesYazıtipi kodları
44201Font setYazıtipi kümesi
44202Font previewYazıtipi önizleme
44203Font ColorYazıtipi Rengi
44204cycle font coloryazıtipi rengini değiştir
44205Font Selectionyazıtipi seçimi
44206Font IDYazıtipi tanıtıcısı
44207Applying a fontYazıtipi uygulama
44208Font Type and SizeYazıtipi ve Boyutu
44209Font ManagerYazıtipi Yöneticisi
44210FontNameYazıtipiAdı
44211FontSizeSelectYazıTipiBoyutSeç
44212FontSizeYazıtipiBoyutu
44213GrowFontYazıTipiBüyütme
44214FontWeightYazıtipiGenişliği
44215delete fontyazıtipini çıkar
44216change plate fontyazıtipini değiştir
44217delete fontyazıtipini sil
44218FontColorYazıTipiRengi
44219FontsYazıtipleri
44220copy fonts to new portyazıtiplerini bağ. noktasına kopyala

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir