Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
44221copy fonts to fonts folderyazıtiplerini fonts klasörüne kopyala
44222end copy fonts to new portyazıtiplerini yeni bağlantı noktasına kopyalama sonu
44223copy fonts to, copy soft fonts toyazıtiplerinin kopyalanacağı yer
44224transcription machineyazıya dönüştürme makinesi
44225center alignmentyazıyı ortalama
44226fontyazıyüzü
44227typeface, type faceyazıyüzü ailesi
44228summerkillyazkatli
44229write accessyazma erişimi
44230Indexingyazma konumunu aşağı alma
44231write protectedyazma korumalı
44232registeryazmaç
44233to print, to write, to register, to type, to compose, to burn-inyazmak
44234write accessyazmak için
44235write protect tabyazmaya karşı koruma anahtarı
44236write protect notchyazmaya karşı koruma çentiği
44237bkupydk
44238Backup ofyedeği
44239Backup, reserveYedek
44240bypass feedyedek besleme
44241fallback circuityedek devre
44242back-up systemyedek dizge
44243Backup fileYedek dosya
44244alternate trackyedek iz
44245Back up copyYedek kopya
44246Back up copy fileYedek kopya dosyası
44247backup copyyedek kopyasını
44248Backup SetsYedek Kümeleri
44249Backup SetYedek Kümesi
44250Backup Set LabelYedek Kümesi Etiketi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir