Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
44371As, change toyeni değer
44372enter new valueyeni değer gir
44373enter new valueyeni değer girin
44374choose new deck backyeni deste deseni seç
44375Add New HardwareYeni Donanım Ekle
44376Add New Hardware WizardYeni Donanım Ekleme Sihirbazı
44377Add New File TypeYeni Dosya Türü Ekle
44378New WorldYeni Dünya
44379Add NewYeni Ekle
44380HousewarmingYeni Eve Taşınma Kutlaması
44381newlywedsyeni evliler
44382compose new faxyeni faks oluştur
44383compose new faxyeni faks yarat
44384Add New InstrumentYeni Gereç Ekle
44385create new taskyeni görev oluştur
44386Add New GroupYeni Grup Ekle
44387rights issueyeni haklar içeren ihraç
44388deal a new gameyeni kağıt dağıt
44389Add New BoardYeni Kart Ekle
44390Add New RecordYeni Kayıt Ekle
44391create a new recordyeni kayıt yarat
44392create new folderyeni klasör yarat
44393create new locationyeni konum yarat
44394Add New User, Add a New UserYeni Kullanıcı Ekle
44395Add New ModelYeni Model Ekle
44396default for new objectsyeni nesneler ıçin varsayılan
44397Add new itemYeni öğe ekle
44398Add new eventYeni olay ekle
44399create newyeni oluştur
44400confirm, confirm new passwordyeni parolayı doğrula

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir