Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
44551ground waveyer dalgası
44552displacement, change of locationyer değiştirme
44553displacement current densityyer değiştirme akım yoğunluğu
44554displacement current densityyer değiştirme akımı yoğunluğu
44555displacement effectyer değiştirme etkisi
44556to displaceyer değiştirmek
44557jerusalem artichokeyer elması
44558hover out of ground effect (HOGE)yer etkisi dışında havada asılı durma
44559peanutyer fıstığı
44560ground air communicationsyer-hava iletişimi
44561groundspeed (G/S)yer hızı
44562ground serviceyer hizmerleri
44563bookmarkyer imi
44564bookmark nameyer ımi adı
44565enter bookmark nameyer ımi adını girin
44566change bookmarkyer ımi değiştir
44567bookmarked areayer imi konmuş alan
44568bookmark textyer ımi metni
44569bookmark referenceyer imi referansı
44570bookmark defineyer ımi tanımla
44571bookmarksyer ımleri
44572bookmarked areayer imli alan
44573bookmarkyer işareti
44574bookmark nameyer işareti adı
44575change bookmarkyer ışareti değiştir
44576bookmark textyer işareti metni
44577bookmark defineyer ışareti tanımla
44578bookmark "data"yer işareti "veri"
44579bookmark inyer işaretinin konumu
44580bookmarksyer işaretleri

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir