Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
44851annualyıllık
44852annual periodsyıllık dönemler
44853annuityyıllık düzenli gelir
44854year markyıllık halka
44855annual leaveyıllık izin
44856year markyıllık marka
44857Annual EventsYıllık Olaylar
44858annuitantyıllık sigortalı
44859again, anew, once more, afreshyine
44860nonetheless, even soyine de
44861neverthelessyinede
44862duplicateyinele
44863Again/ repeat last actionYinele (son işlemi)
44864iterationyineleme
44865countyineleme sayısı
44866create replicayineleme yarat
44867to repeat, to recur, to reiterate, to iterateyinelemek
44868typematic keyyinelemeli tuş
44869can't redo, can't repeatyinelenemez
44870cannot redoyinelenemiyor
44871duplicate namesyinelenen ad
44872running footyinelenen altlık
44873running headingyinelenen başlık
44874duplicate sectionyinelenen bölüm
44875duplicate labelyinelenen etiket
44876duplicate shareyinelenen paylaşım
44877delete repeated wordyinelenen sözcükleri sil
44878Hide DuplicatesYinelenenleri Gizle
44879HideDuplicatesYinelenenleriGizle
44880repeateryineleyici

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir