Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
45031deflectionyön saptırma
45032direction keysyön tuşları
45033direction key, Arrow keyyön tuşu
45034anisotropic radiatoryönbağımlı ışıyıcı
45035clover, trefoil, shamrockyonca
45036cloverleafyonca yaprağı
45037change-over switchyöndeğiştirici
45038bearing (BRG)yöneliş
45039looksyönelmiş olmak
45040direct toyönelt
45041routeryöneltici
45042find routersyönelticileri bul
45043controllableyöneltilebilir
45044beam transmissionyöneltilmiş yayın
45045direction, instruction, guidelineyönerge
45046AdministerYönet
45047directed by, conducted byyöneten
45048director, Host, chairman, administrator, Admin, manager, Administer, Admins, caretaker, facilitator, business leaderyönetici
45049Administer file systemYönetici dosya sistemi
45050Host MessagesYönetici ıletileri
45051Administrator modeYönetici kipi
45052executive directoryönetici müdür
45053delete masteryönetici'yi sil
45054directors, AdministratorsYöneticiler
45055management, administrationyönetim
45056management information systemyönetim bilgi sistemi
45057management information systemyönetim bilişim sistemi
45058governing bodyyönetim birimi
45059governing body, board of directorsyönetim kurulu
45060Admin QueueYönetim Sırası

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir