Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
45181UpYukarı
45182upstreamyukarı akım
45183elevatoryukarı akıtma imleci
45184Above/belowYukarı/aşağı
45185double arrow up and downyukarı-aşağı çift ok
45186Arrow up and downYukarı-aşağı ok
45187cascade upyukarı basamakla
45188Bent-Up ArrowYukarı Bükülü Ok
45189to cut intoyukarı çevirmek
45190double arrow upyukarı çift ok
45191to climb upyukarı çıkmak
45192Format Up BarsYukarı Çubukları Biçimlendir
45193Format Up BarsYukarı Çubuklarını Biçimle
45194upper vertical concentrationyukarı dikey yoğunlaşma
45195fill upyukarı doldur
45196to hoistyukarı kaldırmak
45197cover upyukarı kapla
45198diagonal upyukarı köşegen
45199Arrow upYukarı ok
45200up arrowyukarı oku
45201fade upyukarı soldur
45202deflate topyukarı söndür
45203browse up or downyukarı veya aşağı göz at
45204Arch Up (Pour)Yukarı Yay (Yayarak)
45205face up binyukarı yönde kutu
45206face-up tray, face up trayyukarı yönde tepsi
45207BentUpArrowYukarıBükülüOk
45208AboveYukarıda
45209the aboveyukarıdaki
45210top- down testyukarıdan aşağıya hesaplama

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir