Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
45271high level protocolyüksek düzeyli protokol
45272hyperinflationyüksek enflasyon
45273hyperinflationary economiesyüksek enflasyonlu ekonomiler
45274high lattitudesyüksek enlemler
45275High (ESP)Yüksek (ESP)
45276high intensity radiated fields (HIRF)yüksek etkili elektromanyetik alan
45277high intensity approach lighting (HIAL)yüksek etkili iniş yaklaşma aydınlatması
45278higher rate intermediate pointsyüksek fiyatlı ara noktalar
45279high frequency band (HF)yüksek frekans bandı
45280high pass process, highpass processyüksek geçen süreç
45281highpass filter, high pass filteryüksek geçiren süzgeç
45282tall shipyüksek gemi
45283High safetyYüksek güvenilirlik
45284High securityYüksek güvenlik
45285High ErrYüksek Hata
45286High Speed - OnYüksek Hız - Açık
45287high speed memoryyüksek hızda bellek
45288High SpeedYüksek Hızlı
45289High Speed - OnYüksek Hızlı - Açık
45290high speed memoryyüksek hızlı bellek
45291high-velocity air conditioningyüksek hızlı klima tesisatı
45292altitude sicknessyüksek irtifa hastalığı
45293High qualityYüksek kalite
45294High Contrast, HighContrastYüksek Karşıtlık
45295High Contrast WhiteYüksek Karşıtlık Beyaz
45296High Contrast White (extra large)Yüksek Karşıtlık Beyaz (çok geniş)
45297High Contrast White (large)Yüksek Karşıtlık Beyaz (geniş)
45298High Contrast color schemeYüksek Karşıtlık renk düzeni
45299High Contrast BlackYüksek Karşıtlık Siyah
45300High Contrast Black (extra large)Yüksek Karşıtlık Siyah (çok geniş)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir