Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
45631time, cycle, whenzaman
45632time- weighting factorzaman ağırlık faktörü
45633time intervalzaman aralığı
45634data loggingzaman ardışıl veri kaydı
45635timeout, time outzaman aşımı
45636time formatzaman biçimi
45637Add To TimelineZaman Çizelgesine Ekle
45638customize your timecardzaman çızelgesını özelleştır
45639time stampzaman damgası
45640time frame, time slicezaman dilimi
45641time sharingzaman paylaşımı
45642timerzaman saati
45643time limitzaman sınırlaması
45644comparability over timezaman sürecinde karşılaştırılabilirlik
45645timerzaman tutucu
45646asynchronous, AsyncZaman uyumsuz
45647Async (Modem)Zaman Uyumsuz (Modem)
45648Async TestZaman Uyumsuz Sınama
45649time closurezaman yasaği
45650occasionally, now and againzaman zaman
45651Group by TimeZamana göre grupla
45652expiration checkzamanaşımı denetimi
45653to prescribezamanaşımına tabi olmak
45654expired passwordzamanaşımına uğramış parola
45655discrete timezamanda ayrık
45656discrete time signalzamanda ayrık işaret
45657anachronismzamandışılık
45658in due timezamanı gelince
45659ahead of timezamanın ilerisinde
45660duly, aproposzamanında

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir