Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
45691to cotton upzar zor anlamak
45692elegancezarafet
45693loss, loss, cost, havoczarar
45694damagedzarar görmüş
45695provision for losszarar karşılığı
45696loss minimizationzarar minimizasyonu
45697loss recognition testzarar saptama testi
45698to damage, to impair, to injure, to infest, to scathe, to bang upzarar vermek
45699loss leader productzararda öder ürün
45700stop- losszararı durdurma satışı
45701banefulzararlı
45702balefulnesszararlılık
45703harmless, innocuouszararsız
45704envelope, env, envelop, adverb, adv.zarf
45705envelope address fontzarf adresi yazıtipi
45706envelope detectorzarf algılayıcısı
45707B4 EnvelopeZarf B4
45708B5 EnvelopeZarf B5
45709B6 EnvelopeZarf B6
45710envelope feedzarf besleme
45711envelope feederzarf besleyici
45712envelope styleszarf biçemleri
45713envelope sizezarf boyutu
45714envelope distortionzarf bozunumu
45715change envelopezarf değiştir
45716change envelopezarf değiştirmeyi
45717dl envelopezarf dl
45718envelope return, envelopereturnzarf dönüş
45719envelope manual feedzarf el ıle besle
45720env manual feedzarf el ile besleme

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir