Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
45961Force majeurezorlayıcı sebep
45962difficulty, adversity, complicationzorluk
45963wadezorlukla yürüme
45964absolvedzorundalığı kalkmış
45965mandatory, compulsory, imperative, obligatory, obligezorunlu
45966Forced CaptionZorunlu Altyazı
45967Forced ECZorunlu EC
45968crash_landingzorunlu iniş
45969non- discretionary paymentszorunlu ödemeler
45970non- discretionary employee profit- sharing planzorunlu personel kar paylaşım planı
45971compulsory reporting point (CRP)zorunlu rapor verme noktası
45972involuntary liquidationzorunlu tasfiye
45973necessityzorunluluk
45974compulsivezoruntulu
45975hyssopzufa otu
45976zouger jarZuger kabı
45977to bechancezuhur etmek
45978to stealzula etmek
45979to oppresszulmetmek
45980crueltyzulüm
45981classzümre
45982emeraldzümrüt
45983dandy, fop, snoot, coxcombzüppe
45984snobbzüppe kişi
45985dandyismzüppelik
45986giraffe, giraffezürafa
45987atlantic sauryzurna
45988lizard fish, brushteeth lizardfish, atlantic saury, atlantic lizardfishzurna balığı
45989alreadyzaten
45990poisonouszehirli

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir