Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
5041callout defaultsbelirtme çizgisi varsayılanları
5042calloutbelirtmeçizgisi
5043to designate, betoken, to point out, to specifybelirtmek
5044axiombelit
5045axiomatisationbelitleme
5046axiomatic, axiomatic definitionbelitsel
5047BelizeBeliz
5048British HondurasBelize'nin eski adı
5049spine, rachis, acanthabelkemiği
5050perhaps, maybe, mayhapbelki
5051memorybellek
5052Get memory allocator failureBellek ayırıcı alma hatası
5053storage allocationbellek ayırma
5054flush (memory)bellek dökümü
5055memory bankbellek yuvası
5056extremely low on memorybellekteki boş yer çok az
5057changes in memorybellekteki değişiklikler
5058erasebellekten silmek
5059to dig, to spadebellemek
5060firmwarebellenim
5061obvious, evidentbelli
5062notablebelli başlı
5063aroidbelli bir aileye ait olan bitki
5064biotabelli bir bölgenin bütün canlı hayatı
5065course of studybelli bir serinin parçası olarak işlenen ders
5066business linebelli bir ürün veya mal
5067cockeyedbelli bir yöne dönük
5068ait olmakbelong to
5069bulgebelverme
5070snow whitebembeyaz

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir