Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
5491Groups/Users to NotifyBildirilecek Gruplar/Kullanıcılar
5492AcksBildirilen
5493notice, directive, declarationbildirim
5494declarativebildirim deyimi
5495declarativesbildirim deyimleri
5496declarative languagebildirim dili
5497expirations ackbildirim süre sonu
5498declarebildirme
5499to notify, to notice, to declare, to impart, to acquaint, to asseverate, to enunciatebildirmek
5500evenbile
5501by design, purposelybile bile
5502bobbysocksbileğin hemen üzerinde kalan çorap
5503wristbilek
5504wrist jointbilek eklemi
5505grindingbileme
5506to grind, to sharpenbilemek
5507deliberatelybilerek
5508componentbileşen
5509component namebileşen adı
5510component industrybileşen endüstrisi
5511component testingbileşen kontrolü
5512component object model (com)bileşen nesne modeli
5513component testingbileşen sınaması
5514component typebileşen türü
5515components onbileşenler
5516compoundbileşik
5517composite keybileşik anahtar
5518compound instrumentbileşik araç
5519compound document supportbileşik belge desteği
5520compound document commandsbileşik belge komutları

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir