Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
5521Compound Document ArchitectureBileşik Belge Mimarisi
5522compound document creationbileşik belge yaratma
5523compound statementbileşik deyim
5524compound documentsbileşik dokümanlar
5525composite actionbileşik eylem
5526compound expressionsbileşik ifadeler
5527composite function, compound functionbileşik işlev
5528composite numberbileşik sayı
5529composite signalsbileşik sinyaller
5530collective standardbileşik standart
5531composite video signalbileşik video işareti
5532compound, composition, combination, union (SQL)bileşim
5533combo boxbileşim kutusu
5534combination keybileşim tuşu
5535to amalgamatebileştirmek
5536note, ticket, billbilet
5537ticket agentbilet acentası
5538box office, ticket officebilet gişesi
5539ticket-holderbilet sahibi
5540ticket salesbilet satış
5541ticket toutbilet simsarı
5542carfarebilet ücreti
5543ticket printerbilet yazıcısı
5544ticketed point mileagebiletli nokta milajı (TPM)
5545steelbiley çubuğu
5546whetstone, knife sharpenerbiley taşı
5547handcuffBilezik
5548profound, learned, wisebilge
5549wiselybilgece
5550Athenabilgelik tanrıçası

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir