Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
5641computer conferencingbilgisayar aracılığıyla toplantı
5642computer jargonbilgisayar argosu
5643computer settingsbilgisayar ayarları
5644computer linkbilgisayar bağlantısı
5645computer performance evaluationbilgisayar başarım analizi
5646computer skillsbilgisayar becerileri
5647computer memorybilgisayar belleği
5648computer science, computer science (cs)bilgisayar bilimi
5649find computer, find computers, find a computerbilgisayar bul
5650computer cyclebilgisayar çevrimi
5651eject computerbilgisayar çıkar
5652geekbilgisayar delisi
5653computer storagebilgisayar depolaması
5654computer journalbilgisayar dergisi
5655computer-aidedbilgisayar destekli
5656computer aided animationbilgisayar destekli canlandırma
5657computer aided typesettingbilgisayar destekli dizgi
5658Computer Aided EducationBilgisayar Destekli Eğitim (BDE)
5659computer-aided manufacturing (cam), computer aided manufacture (cam)bilgisayar destekli imalat
5660computer aided engineeringbilgisayar destekli mühendislik
5661Computer Aided EngineeringBilgisayar Destekli Mühendislik (BDM)
5662computer-aided instruction, computer aided instructionbilgisayar destekli öğretim
5663computer supported cooperative workbilgisayar destekli ortak çalışma
5664computer aided testingbilgisayar destekli sınama
5665design automationbilgisayar destekli tasarım
5666Computer Aided DesignBilgisayar Destekli Tasarım (BDT)
5667computer-aided testingbilgisayar destekli test
5668Computer Aided ManufacturingBilgisayar Destekli Üretim (BDÜ)
5669computer aided publishing (cap)bilgisayar destekli yayın
5670computer aided software (cas)bilgisayar destekli yazılım

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir