Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
5761site of special scientific interestbilimsel açıdan özel öneme sahip alan(SSSI)
5762scientific research vesselbilimsel araştırma gemisi
5763scientific fishery surveybilimsel balıkçılık çalışması
5764scientific namebilimsel isim
5765awarenessbilinç
5766subconsciousbilinçaltı
5767to agnizebilincinde olmak
5768consciousbilinçli
5769by choicebilinçli olarak
5770preconsciousbilinçöncesi
5771unconsciouslybilinçsizce
5772oblivionbilinçsizlik
5773agnosticbilinemezci
5774blinis, small buckwheat pancakesbilini
5775UnknownBilinmeyen
5776context unknownbilinmeyen bağlam
5777directory assistancebilinmeyen numaralar servisi
5778company unknownbilinmeyen şirket
5779unknown stockbilinmeyen stok
5780bound to unknown typebilinmeyen türe bağlama
5781fix unknownbilinmeyeni düzelt
5782cognitionbiliş
5783informaticsbilişim
5784information systembilişim dizgesi
5785information servicebilişim hizmeti
5786information theorybilişim kuramı
5787information technologybilişim teknolojisi
5788computational linguisticsbilişimsel dilbilim
5789cognitivebilişsel
5790cognitive processbilişsel süreç

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir