Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
6091individualitybireylik
6092individual financial statementsbireysel finansal tablolar
6093individual communicationbireysel iletişim
6094personal accident insurancebireysel kaza sigortası
6095personal money insurancebireysel para sigortası
6096personal liability insurancebireysel sorumluluk sigortası
6097unicellular animals, single-celled organismsbirgözeliler
6098single-celled organismsbirhücreliler
6099firstbiri
6100antagonistbiri kasılırken diğeri rahatlayan kas
6101mulattobiri zenci biri beyaz anne babadan doğan kimse
6102unique, sole, exclusivebiricik
6103ACbirikeç
6104accumulator registerbirikeç yazmacı
6105accumulator-bus, accumulator busbirikeç yolu
6106cumulativebiriken
6107accretion, backlog, backlogbirikim
6108cumulativebirikimli
6109cumulative translation differencesbirikimli çevirim farkları
6110cumulative errorbirikimli hata
6111cumulativebirikimsel
6112cumulative errorbirikimsel hata
6113cumulative frequency curvebirikimsel sıklık eğrisi
6114depositbirikinti
6115accumulation, accrual, accruementbirikme
6116cumulativebirikmeli
6117cumulativebirikmiş
6118accumulated profitbirikmiş faiz
6119accumulated incomebirikmiş gelir
6120accumulated amortisationbirikmiş itfa

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir