Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
6121accumulated dividendbirikmiş kar
6122accumulated pimmsbirikmiş karlar
6123accumulated chargesbirikmiş masraflar
6124accumulated amountbirikmiş meblağ
6125accumulated interestbirikmiş payları
6126back-orderbirikmiş sipariş
6127accumulated compensatedbirikmiş ücretli izinler
6128accumulated lossbirikmiş zarar
6129accumulatorbiriktirici
6130bucketbiriktirme yeri
6131to collect, to accumulate, accumulate, garner, to gather, to pick upbiriktirmek
6132InitBirim
6133Heaviside stepbirim basamak
6134unit valuebirim değer
6135dirac functionbirim dürtü
6136Get Volume StatsBirim Durumunu Al
6137unit-level activitiesbirim düzeyinde maliyetler
6138Amount per attachmentBirim ek ücreti
6139volume labelbirim etiketi
6140unit pricingbirim fiyatlama
6141unit revenuebirim hasılat
6142unit costbirim maliyet
6143identity matrixbirim matris
6144end of volumebirim sonu
6145unit stockbirim stok
6146unit-based systemsbirime dayalı sistemler
6147Format VolumeBirimi Biçimlendir
6148modularbirimsel
6149modular programmingbirimsel programlama
6150artemisia, mugworthbirincasıf

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir