Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
6151first, primebirinci
6152field onebirinci alan
6153first subtitlebirinci alt başlık
6154chapter onebirinci bölüm
6155Rate 1 turnbirinci derece dönüş
6156first failurebirinci hata
6157first second thirdbirinci ikinci üçüncü
6158firstbirinci, ilk
6159A-onebirinci kalite
6160fundamental harmonicbirinci katsıklık
6161first generation computerbirinci kuşak bilgisayar
6162first itembirinci öğe
6163first panelbirinci pano
6164Act OneBirinci Sahne
6165A1birinci sınıf
6166error of the first kind (false alarm error)birinci tür hata
6167Chief Operating Officerbirinci zabit
6168primarybirincil
6169primary narcissismbirincil özseverlik
6170primary marketbirincil piyasa
6171alpha testbirincil sınama
6172primary process thinkingbirincil süreç düşünme
6173primary flight display (PFD)birincil temel uçuş göstergeleri
6174find firstbirinciyi bul
6175to come up tobirine konuşmak
6176to coldcockbirine ser bir şekilde vurarak bilincini yitirmesine sebep olmak
6177brutalisationbirine vahşice davranma
6178to accostbirine yanaşmak
6179to chat up(birine) yazmak
6180find someonebirini bul

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir