Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
6271drop biscuvitsbisküvi lokması
6272crackersbisküvi (şekersiz)
6273cookies, biscuitsbisküviler
6274lancetbisturi
6275bit, bits, bitnessbit
6276bit allocationbit atama
6277bit allocationbit ayırma
6278fatbitsbit ayrıntıları
6279bits/bytebit/bayt
6280bit interleavingbit biniştirme
6281bitwisebit bit
6282bit ratebit değeri
6283bit depthbit derinliği
6284bit stringbit dizgisi
6285bit-serialbit-dizisel
6286bitmapbit eşlem
6287bitmap is corruptedbit eşlem bozulmuş
6288display bitmapbit eşlem görüntüle
6289as BitmapBit eşlem olarak
6290bitmap cachingbit eşlem önbelleğe alma
6291bitmap imagesbit eşlem resimler
6292bitmap imagebit eşlem resmi
6293bitmap, bit mapbit eşlemi
6294bit map displaybit eşlemi görüntüsü
6295bitmapsbit eşlemler
6296bitmaps (*.bmp)bit eşlemler (*.bmp)
6297bitmapped imagesbit eşlemli imgeler
6298bitmapped picture filebit eşlemli resim dosyası
6299bit mapbit haritası
6300bit error probabilitybit hata olasılığı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir