Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
6301bit error ratebit hata oranı
6302Bertbit hata oranı ölçümü
6303bit errorbit hatası
6304bit ratebit hızı
6305bit operationbit işlemi
6306bits per characterbit/karakter
6307bit streambit katarı
6308bit instructionbit komutu
6309bit positionbit konumu
6310bitratebit oranı
6311bit patternbit örüntüsü
6312bits/pixelbit/piksel
6313bit/sbit/saniye
6314bits per second (bps)bit/saniye (bps)
6315bit interleavingbit serpiştirme
6316bpsbit/sn
6317bit timeoutsbit süre aşımları
6318bits scanbit taraması
6319bit lengthbit uzunluğu
6320You are my only one.Bitanemsin.
6321bit-orientedbite yönelik
6322bit-oriented protocolbite yönelik protokol
6323completed, complete, elapsedbiten
6324finishedbitenler
6325ends withbiter
6326bitmap filesbiteşlem dosyaları
6327display bitmapbiteşlem görüntüle
6328compress bitmap imagesbiteşlem görüntülerini sıkıştır
6329bitmap cachebiteşlem önbelleği
6330bitmap cachingbiteşlem önbellekleme

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir