Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
6721blank diskboş disk
6722Free Disk SpaceBoş Disk Alanı
6723ImportingBoş Dosya Alınıyor
6724idleboş duran
6725idleboş durma
6726Idle sensitivityBoş duyarlığı
6727blank screenboş ekran
6728empty elementsboş elemanlar
6729Hollow EllipseBoş Elips
6730blank formboş form
6731empty formulaboş formül
6732empty recycle binboş geri dönüşüm kutusu
6733day offboş gün
6734idle lineboş hat
6735huntingboş hat arama (telefon)
6736empty cells plotted asboş hücrelerin çizim şekli
6737dummy signerboş ımzacı
6738absentmindedboş kafalı
6739plain paperboş kağıt
6740idle timeBoş Kalma Süresi
6741blank postcardboş kartpostal
6742Free ResourcesBoş Kaynaklar
6743blank book foldboş kitap katlaması
6744to trifle, to prateboş konuşmak
6745empty set, null set, empty clusterboş küme
6746Hollow boxBoş kutu
6747bunkum, prate, buncombe, guffboş laf
6748empty listboş liste
6749Free MegabytesBoş Megabayt
6750free NCBsboş NCB

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir