Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
6901Bad connectionBozuk bağlantı
6902defective memory areabozuk bellek alanı
6903Bad formatBozuk biçim
6904found badbozuk buldu
6905crashed diskbozuk disk
6906corrupted dllbozuk dll
6907Bad fileBozuk dosya
6908Bad extended boot recordBozuk ek önyükleme kaydı
6909Bad DomainBozuk Etki Alanı
6910down timebozuk kalma süresi
6911Bad scopeBozuk kapsam
6912bad sector, bad sectorbozuk kesim
6913Bad FolderBozuk Klasör
6914Bad clusterBozuk küme
6915blue funkbozuk moral
6916Bad objectBozuk nesne
6917Bad check valueBozuk onay değeri
6918Bad mediaBozuk ortam
6919Bad OS typeBozuk OS türü
6920Bad PlcobjBozuk Plcobj
6921Bad SchemaBozuk şema
6922Bad SPI PacketsBozuk SPI Paketleri
6923Bad ColumnBozuk Sütun
6924Bad table columnBozuk tablo sütunu
6925defective disk trackbozuk teker izi
6926Bad TypeBozuk Tür
6927Bad data packetBozuk veri paketi
6928Bad databaseBozuk veritabanı
6929Bad overlayBozuk yerpaylaşım
6930Bad RouteBozuk Yol

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir