Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
7201dementiabunaklık
7202crisisbunalım
7203anxietybunaltı
7204muggy, broodybunaltıcı
7205to whelm, to overwhelmbunaltmak
7206to dotebunamak
7207from thisbundan
7208furtherbundan başka
7209hencebundan dolayı
7210from this moment onbundan sonra
7211thesebunlar
7212choose frombunlardan seçin
7213don't capitalize afterbunlardan sonra büyük harfe çevirme
7214create a new document which listsbunları listeleyen yeni belge yarat
7215to like thisbunu beğenmek
7216containsbunu içerir
7217create a new database usingbunu kullanırken yeni veritabanı yarat
7218delete this onebunu sil
7219Here's howBunu yapmanın yolu
7220thereforebunun için
7221copy ofbunun kopyası
7222besidesbunun yanısıra
7223neverthelessbununla beraber
7224howeverbununla birlikte
7225ends withbununla biter
7226withinbünyesinde
7227here, in whichburada
7228create scrap hereburada atık yarat
7229create document shortcut hereburada belge kısayolu yarat
7230create shortcut(s) hereburada kısayol(lar) yarat

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir