Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
7321global searchbütünsel arama
7322total spawnersbütünsel yumurtlayanlar
7323bouvet islandsbüve adaları
7324capbüy
7325cap, capsbüyh
7326Please come in.Buyrun.
7327charm, spell, magicbüyü
7328to conjurebüyü ile çağırmak
7329enchanterbüyücü
7330sorcerybüyücülük
7331capitalized letterbüyüğe çevrilmiş harf
7332Greater ThanBüyük
7333tormentbüyük aci
7334dignitarybüyük adam
7335sloane's viperfishbüyük-ağızlı balık
7336to defecatebüyük aptes yapmak
7337grandfather, granddaddybüyük baba
7338BannerBüyük başlık
7339Banner WizardBüyük Başlık Sihirbazı
7340BannersBüyük Başlıklar
7341em spacebüyük boşluk
7342United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandBüyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
7343BritonBüyük Britanya yerlisi
7344BritonBüyük Britanyalı
7345breakthroughbüyük buluş
7346great-grandmotherbüyük büyük anne
7347plantation, ranchbüyük çiftlik
7348billowbüyük dalga
7349Big NotebookBüyük Defter
7350ledger page numberbüyük defter bağlantı numarası

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir