Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
7531c-type bourdon tubec-biçimli bourdon tübü
7532c bit (0 or 1)c bit (0 ya da 1)
7533c size sheetc boyutlu sayfa
7534c sizec boyutu
7535c size sheetc boyutu kağıt
7536c size sheetc boyutu sayfa
7537B Binding OffsetC Cilt Boşluğu
7538C majorC majör
7539drive cc sürücüsü
7540column cc sütunu
7541c busc veri yolu
7542c1 timec1 süresi
7543c2 timec2 süresi
7544ca descriptionca açıklaması
7545ca nameca adı
7546ca compromiseca anlaşması
7547ca cert chainca sertifika zinciri
7548ca certsca sertifikaları
7549ca certificate, ca certca sertifikası
7550ca versionca sürümü
7551Back up CACA Yedekle
7552Backup CACA'yı Yedekle
7553cab extractcab ayıklama
7554cab contentscab ıçeriği
7555endeavourçaba
7556to endeavorçaba göstermek
7557to struggleçabalamak
7558cape verdecabo verde
7559cabpack wizardcabpack sihirbazı
7560quicklyçabucak

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir