Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
7711employee numberçalışan numarası
7712Applications RunningÇalışan Uygulamalar
7713employeetaskidçalışangörevno
7714employeesçalışanlar
7715employee benefitsçalışanlara sağlanan faydalar
7716employeeidçalışanno
7717employeenumberçalışannumarası
7718Billable HoursÇalışılan Saat
7719Hours WorkedÇalışılan Saatler
7720enabled stateçalışır durum
7721to enableçalışır kılmak
7722checkoutçalışırlık sınaması
7723checkoutçalışırlık yoklaması
7724I am working.çalışıyorum
7725hardworking, hard working, assiduous, industriousçalışkan
7726assiduousnessçalışkanlık
7727execution, toil, workoutçalışma
7728exercise nameçalışma adı
7729workspaceçalışma alanı
7730working pressureçalışma basıncı
7731working documentçalışma belgesi
7732duty ratioçalışma doluluğu oranı
7733duty ratioçalışma doluluk oranı
7734working frequencyçalışma frekansı
7735change workgroupçalışma grubunu değiştir
7736exercise logçalışma günlüğü
7737exercise log idçalışma günlük no
7738working papersçalışma kağıtları
7739working capacityçalışma kapasitesi
7740documentçalışma kitabı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir